Hva koster det

Medlemspriser
(gjeldende fra 2015, vedtatt på årsmøte 29. april 2014)

PERSONLIG MEDLEMSSKAP:

Personlig medlemskap uten tidsskrift: kr 350,-

PERSONLIG MEDLEMSKAP MED TIDSSKRIFT:

Tilleggspriser ved tidsskriftalternativene:

Publisert: 27.oktober 2016

Medlemspriser
(gjeldende fra 2015, vedtatt på årsmøte 29. april 2014)

PERSONLIG MEDLEMSSKAP:

Personlig medlemskap uten tidsskrift: kr 350,-

PERSONLIG MEDLEMSKAP MED TIDSSKRIFT:

Tilleggspriser ved tidsskriftalternativene:
– mur + betong, 4 nummer./år + Cement Nå: tilleggspris kr 100,-
– Byggeindustrien, 5 betongnr./år + Cement Nå: tilleggspris kr 100,-
– Byggeindustrien, alle 20 nr./år + Cement Nå: tilleggspris kr. 300,-
– Studentmedlemskap med tidsskrifter (Cement Nå, Byggeindustrien spesialnummer Betong og mur + betong): kr 0,-

FIRMAMEDLEMSKAP:
Kr 2.500,- for bedrifter med under 50 ansatte
Kr 5.000,- for bedrifter fra 50 og til under 250 ansatte
Kr 7.000,- for bedrifter med 250 ansatte eller flere

 

Del saken