Hvem kan bli medlem

Norsk Betongforening ble dannet i 1954, og foreningen er et samlingssted for alle uansett utdanning og bakgrunn som jobber med og/eller er interessert i betong som byggemateriale.

HVEM ER og hva står NB for?

Publisert: 27.oktober 2016

Norsk Betongforening ble dannet i 1954, og foreningen er et samlingssted for alle uansett utdanning og bakgrunn som jobber med og/eller er interessert i betong som byggemateriale.

HVEM ER og hva står NB for?

Medlemsskapet er åpent for alle betonginteresserte. Spennvidden blant våre medlemmer er stor, og det settes ikke krav til formell utdannelse. Medlemmene representerer hele bransjen og vi har medlemmer fra hele Norge

Vi arrangerer kurs, nasjonale og internasjonale konferanser, den årlige Norsk Betongdag om høsten og gjennom hele året en rekke faglige åpne møter i de store byene.

I tillegg har vi en stor faglig aktivitet ved ulike komiteer som er i kontinuerlig arbeid.
Hver komite avslutter sitt arbeide med en publikasjon som oftest blir bransjens anbefalinger og forslag til retningslinjer innen det fagområdet man omtaler.

Norsk Betongforening skal arbeide for:

 • utvikling og bruk av betong ved å påvirke fagets rammebetingelser.
 • å fremme forskning og undervisning, samt formidle kunnskap og informasjon.
 • rasjonelle utførelsesmetoder som sikrer betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter.
 • å fremme norsk betongteknologi internasjonalt og søke samarbeid med medlemmene av Nordisk Betongforbund.
 • å tilrettelegge et aktivt faglig miljø for medlemmene ved å arrangere foredrag, diskusjoner, kurs, etc., samt å engasjere medlemmene i faglig arbeid i komiteer og utvalg.

HVA FÅR DU SOM MEDLEM?

 • Foreningens publikasjoner
  – Personlige medlemmer: Gratis nedlasting av pdf – utgaver
  – Bedriftsmedlemskap: Redusert pris
 • Tidsskriftene Cement Nå, Byggeindustrien ( 5 årlige særutgaver betong eller alle årlige nummer)  og mur + betong til redusert pris
 • Personlige medlemmer får redusert kursavgift på våre kurser
 • Redusert avgift på Norsk Betongdag
 • Studentmedlemmer: Ingen deltakeravgift på kurs hvis plass på kurset.

På denne måten kan du holde deg oppdatert innen ditt fagfelt. Du får også et sted du kan henvende deg til dersom det er temaer du brenner for!

Betongfaget har de siste årene vært i en rivende utvikling. Gjennom en økt medlemsmasse ønsker Norsk Betongforening å nå større deler av betongmiljøet. Med bedre kunnskap vil du og det norske fagmiljøet stå sterkere i den internasjonale konkurransen.

Del saken