Norsk Betongforening har tatt initiativet til å samle lærere ved høgskoler og universitet, som underviser i betongfag.

Lærernettverket: Lærernettverket består av 13 høyskoler og universiteter hvor 10 aktive personer har revitalisert nettverket for å kunne samspille om undervisning og FoU – aktiviteter.
Kontaktperson: paul.r.svennevig@uia.no

 
Hensikten med nettverket:
Danne nettverk mellom undervisningsstedene
Samle informasjon om betongfagene ved universitet og høgskoler i Norge
Kontakt med bransjeorganisasjonene
Kontakt mellom undervisningsstedene og næringsliv
Ta kontakt med morten.bjerke@tekna.no