Norsk Betongforening har tatt initiativet til å samle lærere ved høgskoler og universitet, som underviser i betongfag.

  • Lærernettverket: Lærernettverket består av 13 høyskoler og universiteter hvor 10 aktive personer har revitalisert nettverket for å kunne samspille om undervisning og FoU – aktiviteter. NB har bidratt med økonomisk støtte i 2014. Kontaktperson: paul.r.svennevig@uia.no

Hensikten med nettverket:

Danne nettverk mellom undervisningsstedene

Samle informasjon om betongfagene ved universitet og høgskoler i Norge

Kontakt med bransjeorganisasjonene

Kontakt mellom undervisningsstedene og næringsliv

Ta kontakt med morten.bjerke@tekna.no