Årsmøtet 29. april 2014 vedtok at systemet med et Desisorutvalg (DU) skal bli permanent fra 2014 

DU skal foreta en årlig revisjon av styrets arbeid og en rapport skal legges frem for årsmøtet.

Desisorutvalget 2017 består av:

Elisabeth Schjølberg, Multiconsult ASA, elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no

Stein Tosterud, Unicon AS, stein.tosterud@unicon.no