Hva gjør komitéen:

Fagkomiteen i Norsk Betongforening (NB) har på vegne av styret i NB, som oppgave å foreslå og gjennomføre faglige aktiviteter.

Se her for mandat faglig komite:

Komiteens sammensetning:

Sverre Smeplass, Skanska Norge AS (leder)
Daniela Bosnjak, Norconsult as
Lars Hamre, COWI AS
Tom Ivar Fredvik, Norcem AS
Eivind Heimdal, Veidekke AS
Bernt Kristiansen, AF Gruppen AS
Tor-Øyvind Lehmann, Backe Entreprenør AS
Vivian Meløysund, Standard Norge
Steinar Røine, Spenncon AS
Trond Solbø, Sika AS

Sekretær: Morten Bjerke, Tekna

Har du synspunkter om faglige aktiviteter og kurs, ta kontakt med sekretariatet i Norsk Betongforening v/Morten Bjerke, morten.bjerke@tekna.no.