Hva gjør komitéen:

Fag komiten skal fremme norsk betongkompetanse internasjonalt og bringe internasjonal kompetanse til Norge:
– Vurdere utarbeidelse og spredning av «skrytepublikasjoner»
– Oppfordre til internasjonalt komitearbeid gjennom nyhetsbrev og oppdatert oversikt relevante komiteer og over norske deltagere
– Oppfordre til delta på internasjonale konferanser med presentasjon av artikler, gjennom nyhetsbrev og oppdatert oversikt over aktuelle arrangement
– Oppfordre til å søke på utlysninger av internasjonale priser, så som fib Awards for young engineers og Awards for Outstanding Concrete Structures
– Oversikt over og mulighet for nedlasting av publikasjoner (feks fib-bulletiner)
– Foreslå internasjonale konferanser i Norge
– Invitere internasjonale eksperter til andre norske arrangementer (så som NB-dag og medlemsmøter)
– Markedsføre internasjonale konferanser, o.l., på WEB og via nyhetsbrev

 

Komiten skal være brobygger mot internasjonale foreninger som blant annet:
fib: Delta i Technical Council og General Assembly (som norske delegater) og rapportere interessante ting. Spre nyhetsbrev. Oppfordre til deltagelse i komitéarbeid.
ACI: Delta på ACI Conventions og rapportere interessante ting. Spre nyhetsbrev
IABSE: Følge med på WEB, etc. Spre nyhetsbrev
RILEM: Følge med på WEB, etc. Spre nyhetsbrev

 

Komiten skal bidra til norske bedrifters internasjonalisering:
– Tilby utstillingsplass på internasjonale konferanser o.l. i Norge
– Informere om andre arenaer som kan være aktuelle for utstillinger, o.l.
– Markedsføring gjennom å delta i fib-arbeid; oppfordre representanter fra norsk industri til å delta

Komiten deler også ut til førstereisestipend

 

Se her for mandat faglig komite:

 

Komiteens sammensetning:
Sverre Smeplass, Skanska Norge AS (leder)
Daniela Bosnjak, Norconsult as
Lars Hamre, COWI AS
Tom Ivar Fredvik, Norbetong AS
Eivind Heimdal, Veidekke AS
Bernt Kristiansen, AF Gruppen AS
Tor-Øyvind Lehmann, Backe Entreprenør AS
Steinar Leivestad, Standard Norge/Norconsult AS
Steinar Røine, Spenncon AS
Trond Solbø, Sika AS

Har du synspunkter om faglige aktiviteter og kurs, ta kontakt med sekretariatet i Norsk Betongforening v/Morten Bjerke, morten.bjerke@tekna.no.