Yngres Betongnettverk (YBN) er et forum for nyutdannede og de som er tidlig i karriereløpet i betongbransjen, og deres nettverksarena.
Det avholdes arrangementer utover året, ment for å stimulere til gode diskusjoner, bidrag til prosjekter og faglig påfyll.
YBN støttes av Norsk Betongforening og Norsk Forening for Betongrehabilitering.

 

Komitemedlemmer:

Andreas Sjaastad (leder) andreas.sjaastad@veidekke.no
Nina Plünneke Borvik nina.borvik@skanska.no
Tor-Øyvind Lehmann tor.oyvind.lehmann@backe.no
Marianne Rødby marianne.rodby@norbetong.no
Sandvik Christian christian.sandvik@norconsult.com
Silje Gystad Ytterdal silje.gystad.ytterdal@multiconsult.no

For generelle henvendelser, send en e-post til ybn@tekna.no*

YBN har egen Facebook-side og du kan klikke på linken under for mer informasjon – YBN Facebook-side