Kurs og konferanser

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon

05.03.2018 SANDEFJORD
Kurset gir en grunnleggende innføring i kravene i NS-EN 206 + NA med fokus på samsvarskontroll og samsvarskriterier, samt produksjonskontroll, produksjonskontrollsystemer og evaluering av samsvar, samt overvåking og sertifisering av PKS.
Les mer

Betongfagdagen VU 2018

15.03.2018 NARVIK
Det skjer stadig nye ting innenfor faget betong. Forskning og nye krav gir nye muligheter og begrensninger.
Les mer

Årsmøteseminar 2018

12.04.2018 OSLO
Torsdag 12. april ønsker vi velkommen til en av årets høydepunkter. Vi arrangerer fagseminar og årsmøte med etterfølgende tapas.
Les mer

U4 - Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

18.04.2018 GARDERMOEN
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

(A4) Betongproduksjon - tilleggskurs

23.04.2018 FORNEBU
Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker.
Les mer