Kurs og konferanser

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

23.10.2017 FREDRIKSTAD
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider

30.10.2017 GARDERMOEN
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

(U3) Execution of concrete for supervisors

20.11.2017 JESSHEIM
The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability.
Les mer

(U3) Utførelse av betongarbeider

04.12.2017 GARDERMOEN
Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den nye norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).
Les mer