Kurs og konferanser

(A1) Grunnkurs i betongteknologi

Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

(U3) Utførelse av betongarbeider

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den nye norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).
Les mer

S2 - Sprøytebetong til bergsikring

Kurs for ansatte hos rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.
Les mer

(U3) Execution of concrete for supervisors

The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability.
Les mer