Personlig medlemsskap uten tidsskrift: Kr. 400,-

 

Personlig medlemsskap med tidsskriftalternativene: kr. 400; + tilleggspris for tidsskrift
– mur + betong, 4 nummer./år: tilleggspris kr. 100,-

– Byggeindustrien, 5 betongnr./år: tilleggspris kr. 100,-

– Byggeindustrien, alle 20 nr./år: tilleggspris kr. 300,-

– Studentmedlemskap med tidsskrifter: kr. 0,-
(Byggeindustrien spesialnummer Betong og mur + betong)

 

Firmamedlemsskap:
Kr. 3.000,- for bedrifter med under 50 ansatte

Kr. 5.500,- for bedrifter fra 50 og til under 250 ansatte

Kr. 7.500,- for bedrifter med 250 ansatte eller flere

Tilleggspris med tidsskrift:
– mur + betong, 4 nummer./år: tilleggspris kr. 100,-