Hvem er og hva står NB for?

Vi arrangerer kurs, nasjonale og internasjonale konferanser, den årlige Norsk Betongdag om høsten og gjennom hele året en rekke faglige åpne møter i de store byene.

I tillegg har vi en stor faglig aktivitet ved ulike komiteer som er i kontinuerlig arbeid.
Hver komite avslutter sitt arbeide med en publikasjon som oftest blir bransjens anbefalinger og forslag til retningslinjer innen det fagområdet man omtaler.

 

Hva får du/dere som medlem?

– Personlige medlemmer: Gratis nedlasting av publikasjoner (pdf filer), redusert pris på trykte publikasjoner og  redusert kursavgift på våre kurs og konferanser

– Bedriftsmedlemskap: Redusert pris på konferanser og publikasjoner

– Studentmedlemmer: Ingen deltakeravgift på kurs hvis plass på kurset

– Medlemsskap med tidsskriftalternativene: Byggeindustrien ( 5 årlige særutgaver betong eller alle årlige nummer)  og mur + betong til redusert pris

På denne måten kan du holde deg oppdatert innen ditt fagfelt. Du får også et sted du kan henvende deg til dersom det er temaer du brenner for!

 

Betongfaget har de siste årene vært i en rivende utvikling. Gjennom en økt medlemsmasse ønsker Norsk Betongforening å nå større deler av betongmiljøet. Med bedre kunnskap vil du og det norske fagmiljøet stå sterkere i den internasjonale konkurransen.