Stipendiet tildeles etter søknad som skal inneholde følgende punkter

  1. Beskrivelse av det forsknings-eller utviklingsarbeide som er grunnlag for søknaden
  2. Referanse til dokumentasjon av det gjennomførte arbeide
  3. Reisemål med begrunnelse for reisen
  4. Budsjett for reisen

Søknadsfrist er 1 september

Søknad om stipend behandles av NB permanente Forskningskomite. Stipendiet deles ut på Norsk Betongdag

Reisen skal dokumenteres.

Det skal være en yngre forsker som har gjort en innsats av spesiell verdi for norsk betongbransje (enten material – eller konstruksjonsrelatert). Vanligvis tildeles prisen på grunnlag av et PhD – studium, men dette er ikke et krav.

 

Norsk Betongforenings Stipend for deltakelse på internasjonale konferanser (Førstereisstipend)

Norsk Betongforening kan årlig utdele inntil fem stipendier, hver på kr 10.000,- til personer som for første gang (førstereis) presenterer et godkjent paper/bidrag på internasjonale konferanser i eller utenfor Norge. Konferansen skal være rettet mot betongfaget samt være prioritert av NBs Internasjonale komite.

Stipendiet bør fortrinnsvis dekke reise og oppholdsutgifter til den aktuelle konferanse, men kan etter nærmere avtale disponeres på annen måte.

Søknadsfrist er hele året. Søknad behandles av NBs Internasjonale komite