Norsk Betongforening (NB)
 

Dokumenter

Tittel Stigende Synkende Type Stigende Synkende
Hybrid concrete structures - Experimental and numerical investigation of beams with lightweight concrete and fibre-reinforcement Abstract
Kursliste for NB 2009/2010 Aktivitet
Kursliste for NB 2009 / 2010 Aktivitet
Kontakt oss Kontaktinfo
Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig Kursdokumentasjon
Praktisk betongdimensjonering Kursdokumentasjon
Åpent faglig møte i Grimstad - Innføring i ny NS-EN 206 med nasjonalt tillegg Møteinnkalling
Betongseminar - Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger Møteinnkalling
Betongkvelden 2014 på Sørlandet Møteinnkalling
Åpent faglig møte Østfold Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Betongrehabilitering av bruer og kaier Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Trondheim- Origo Sluppenveien 17BC - Norges første bygg med termoaktive dekker Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Kr. Sand S - Hvordan beskriver du synlige betongoverflater Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Karbonopptak i betong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Betongrehabilitering - Måleteknikker og måleutstyr knyttet til betongskader og rehabilitering av disse Møteinnkalling
Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger Møteinnkalling
Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger Møteinnkalling
Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger Møteinnkalling
Åpent faglig møte Oslo - Betongdekker - nye konstruksjonsløsninger Møteinnkalling
Åpent faglig møte Østfold - Nye Betongkvaliteter Møteinnkalling
Åpent faglig møte Oslo - Rammeverket innenfor betongrehabilitering Møteinnkalling
Betongseminar - Miljøvennlige bygg med betong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Fiberarmert betong - state of the art Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Trondheim - Befaring - Regionalt Kulturhus Stjørdal Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Sikre veitunneler Møteinnkalling
Åpent faglig møte Oslo - Ny NS-EN 206 og nytt nasjonalt tillegg Møteinnkalling
Åpent faglig møte Bergen - Forsterkning av betongkonstruksjoner med karbonfiberbånd Møteinnkalling
Betongkvelden 2013 på Sørlandet Møteinnkalling
MØTET ER UTSATT - ny dato kommer_Åpent faglig møte Oslo - Sikre veitunneler Møteinnkalling
Åpent faglig møte Oslo - Elementmontasje og fugestøp vinterstid Møteinnkalling
Åpent faglig møte Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Østfold - Gulv på grunn Møteinnkalling
Åpent faglig møte Østfold - Gulv på Grunn Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Betong i Statens vegvesen - Fortid, nåtid og fremtid Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Siragrunnen vindpark Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Østfold - Nytt Sykehus i Østfold Møteinnkalling
Betongseminar - Miljøvennlige bygg med betong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Trondheim - Fiberarmering i bærende konstruksjoner - Erfaringer og beregningsmetoder Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - «Fjordkryssingsprosjektet» - et delprosjekt av «Ferjefri E39» Møteinnkalling
Betongkvelden 2012 Sørlandet Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - HVA ER BIM? Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Trondheim - Betongtunnelen på Møllenberg Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Håndtering av betong avfall og behovet for EPD'ER Møteinnkalling
Åpent faglig møtet i Oslo - Hva er EPD? Nye krav til miljødokumentasjon – Hva gjør betongbransjen? Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Hva har bransjen fått ut av COIN-programmet? Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Ekskursjon på det nye Konserthuset Møteinnkalling
BREEAM NOR – vår nye hverdag! Møteinnkalling
Byggeplassbesøk Nygårdstangen i Bergen Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Kristiansand - Betongelementer Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Betongplattformen Troll A - Konsekvenser av uheldige løsninger vedrørende temporære rør og utbedring av disse Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Forsterking av murdam ved bruk av oppspente stag Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Bergen - Gulv på Grunn - Hvordan sikre god og riktig kvalitet Møteinnkalling
Fagdag for betong Møteinnkalling
BREEAM NOR – vår nye hverdag Møteinnkalling
BREEAM NOR – vår nye hverdag Møteinnkalling
BREEAM NOR – vår nye hverdag Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Kontroll ved utførelse av betongkonstruksjoner Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Kontroll ved utførelse av betongkonstruksjoner Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Bestandighet av betongkonstruksjoner i maritimt miljø Møteinnkalling
Betongkvelden 2011 Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Fremtidens betonger - egenskaper med ulike bindemiddelkombinasjoner Møteinnkalling
Åpent faglig møte Trondheim - Praktiske eksempler fra Eurokode 2, NS-EN 1992 Møteinnkalling
Åpent faglig møte Oslo - Prosjektering av betongkonstruksjoner etter NS-EN1992-1-1 NB kompendium nr. 5 Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Lavvarmebetong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Betongprosjektet Sakhalin 1 Arkutun Dagi GBS Project Møteinnkalling
Eksksursjon Vindmøllepark Jæren Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Bergen - Nytt om sementutviklig og sementer i det norske markedet fra Norcem Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Riss i ung betong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Del 1; Antigrafitti og Del 2; Membransystemer for vanntetting Møteinnkalling
Åpent faglig seminar i Narvik - Miljøvennlige bygg, fra EPD til BREEAM Møteinnkalling
Åpent faglig seminar i Oslo - Miljøvennlige bygg, fra EPD til BREEAM Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Bergen - Byggeplassbesøk Nygårdstangen Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Temakveld: Betongrehabilitering Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Medlemskomiteen og regionale medlemsgrupper Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Betongrehabilitering Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Fredrikstad - Lavenergibygg Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Karbonfiberforsterking av betongkonstruksjoner - Metoder og Krav Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Trondheim - Strindheimkrysset Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Kr.sand - NS-EN 13670 + NA – hva nå? Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Samvirkedekker og andre kombinasjonsløsninger Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Fiberarmert betong Møteinnkalling
Betongkvelden 2010 Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Lavvarmebetong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Kr.sand - Lavenergibygg Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Lavenergibygg Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Vadsø - Lavenergibygg Møteinnkalling
Nytt om sementer fra NORCEM Møteinnkalling
Eurokode 2 - hva er nytt Møteinnkalling
Praktisk utførelse - sliping av betonggulv Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Lavenergibygg Møteinnkalling
EKSKURSJON TIL HARDANGERBRUA Møteinnkalling
Betongrør i kvikkleire Møteinnkalling
Eurokode 2 - hva er nytt Møteinnkalling
Nytt om sementer fra Norcem Møteinnkalling
Fredrikstad og Sarpsborg - Utviklingsprosjekter i regionen Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Lavenergibygg Møteinnkalling
Betonggulv - Sliping av gulv, belegg, vedlikehold og overflatebehandling Møteinnkalling
Pålitelighet av betongkonstruksjoner Møteinnkalling
Pålitelighet av betongkonstruksjoner Møteinnkalling