Norsk Betongforening (NB)
 

Dokumenter

Tittel Stigende Synkende Type Stigende Synkende
Hybrid concrete structures - Experimental and numerical investigation of beams with lightweight concrete and fibre-reinforcement Abstract
Kursliste for NB 2009/2010 Aktivitet
Kursliste for NB 2009 / 2010 Aktivitet
Kontakt oss Kontaktinfo
Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig Kursdokumentasjon
Åpent faglig møte Østfold Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Betongrehabilitering av bruer og kaier Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Trondheim- Origo Sluppenveien 17BC - Norges første bygg med termoaktive dekker Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Kr. Sand S - Hvordan beskriver du synlige betongoverflater Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Karbonopptak i betong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Betongrehabilitering - Måleteknikker og måleutstyr knyttet til betongskader og rehabilitering av disse Møteinnkalling
Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger Møteinnkalling
Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger Møteinnkalling
Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger Møteinnkalling
Åpent faglig møte Oslo - Betongdekker - nye konstruksjonsløsninger Møteinnkalling
Åpent faglig møte Østfold - Nye Betongkvaliteter Møteinnkalling
Åpent faglig møte Oslo - Rammeverket innenfor betongrehabilitering Møteinnkalling
Betongseminar - Miljøvennlige bygg med betong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Fiberarmert betong - state of the art Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Trondheim - Befaring - Regionalt Kulturhus Stjørdal Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Sikre veitunneler Møteinnkalling
Åpent faglig møte Oslo - Ny NS-EN 206 og nytt nasjonalt tillegg Møteinnkalling
Åpent faglig møte Bergen - Forsterkning av betongkonstruksjoner med karbonfiberbånd Møteinnkalling
Betongkvelden 2013 på Sørlandet Møteinnkalling
MØTET ER UTSATT - ny dato kommer_Åpent faglig møte Oslo - Sikre veitunneler Møteinnkalling
Åpent faglig møte Oslo - Elementmontasje og fugestøp vinterstid Møteinnkalling
Åpent faglig møte Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Østfold - Gulv på grunn Møteinnkalling
Åpent faglig møte Østfold - Gulv på Grunn Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Betong i Statens vegvesen - Fortid, nåtid og fremtid Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Siragrunnen vindpark Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Østfold - Nytt Sykehus i Østfold Møteinnkalling
Betongseminar - Miljøvennlige bygg med betong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Trondheim - Fiberarmering i bærende konstruksjoner - Erfaringer og beregningsmetoder Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - «Fjordkryssingsprosjektet» - et delprosjekt av «Ferjefri E39» Møteinnkalling
Betongkvelden 2012 Sørlandet Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - HVA ER BIM? Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Trondheim - Betongtunnelen på Møllenberg Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Håndtering av betong avfall og behovet for EPD'ER Møteinnkalling
Åpent faglig møtet i Oslo - Hva er EPD? Nye krav til miljødokumentasjon – Hva gjør betongbransjen? Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Hva har bransjen fått ut av COIN-programmet? Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Ekskursjon på det nye Konserthuset Møteinnkalling
BREEAM NOR – vår nye hverdag! Møteinnkalling
Byggeplassbesøk Nygårdstangen i Bergen Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Kristiansand - Betongelementer Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Betongplattformen Troll A - Konsekvenser av uheldige løsninger vedrørende temporære rør og utbedring av disse Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Forsterking av murdam ved bruk av oppspente stag Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Bergen - Gulv på Grunn - Hvordan sikre god og riktig kvalitet Møteinnkalling
Fagdag for betong Møteinnkalling
BREEAM NOR – vår nye hverdag Møteinnkalling
BREEAM NOR – vår nye hverdag Møteinnkalling
BREEAM NOR – vår nye hverdag Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Kontroll ved utførelse av betongkonstruksjoner Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Kontroll ved utførelse av betongkonstruksjoner Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Bestandighet av betongkonstruksjoner i maritimt miljø Møteinnkalling
Betongkvelden 2011 Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Fremtidens betonger - egenskaper med ulike bindemiddelkombinasjoner Møteinnkalling
Åpent faglig møte Trondheim - Praktiske eksempler fra Eurokode 2, NS-EN 1992 Møteinnkalling
Åpent faglig møte Oslo - Prosjektering av betongkonstruksjoner etter NS-EN1992-1-1 NB kompendium nr. 5 Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Lavvarmebetong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Betongprosjektet Sakhalin 1 Arkutun Dagi GBS Project Møteinnkalling
Eksksursjon Vindmøllepark Jæren Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Bergen - Nytt om sementutviklig og sementer i det norske markedet fra Norcem Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Grimstad - Riss i ung betong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Del 1; Antigrafitti og Del 2; Membransystemer for vanntetting Møteinnkalling
Åpent faglig seminar i Narvik - Miljøvennlige bygg, fra EPD til BREEAM Møteinnkalling
Åpent faglig seminar i Oslo - Miljøvennlige bygg, fra EPD til BREEAM Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Bergen - Byggeplassbesøk Nygårdstangen Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Temakveld: Betongrehabilitering Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Medlemskomiteen og regionale medlemsgrupper Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Oslo - Betongrehabilitering Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Fredrikstad - Lavenergibygg Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Karbonfiberforsterking av betongkonstruksjoner - Metoder og Krav Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Trondheim - Strindheimkrysset Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Kr.sand - NS-EN 13670 + NA – hva nå? Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Samvirkedekker og andre kombinasjonsløsninger Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Fiberarmert betong Møteinnkalling
Betongkvelden 2010 Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Lavvarmebetong Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Kr.sand - Lavenergibygg Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Stavanger - Lavenergibygg Møteinnkalling
Åpent faglig møte i Vadsø - Lavenergibygg Møteinnkalling
Nytt om sementer fra NORCEM Møteinnkalling
Eurokode 2 - hva er nytt Møteinnkalling
Praktisk utførelse - sliping av betonggulv Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Lavenergibygg Møteinnkalling
EKSKURSJON TIL HARDANGERBRUA Møteinnkalling
Betongrør i kvikkleire Møteinnkalling
Eurokode 2 - hva er nytt Møteinnkalling
Nytt om sementer fra Norcem Møteinnkalling
Fredrikstad og Sarpsborg - Utviklingsprosjekter i regionen Møteinnkalling
Åpent faglig møte - Lavenergibygg Møteinnkalling
Betonggulv - Sliping av gulv, belegg, vedlikehold og overflatebehandling Møteinnkalling
Pålitelighet av betongkonstruksjoner Møteinnkalling
Pålitelighet av betongkonstruksjoner Møteinnkalling
Vedlikehold og reparasjoner av betongkonstruksjoner Møteinnkalling
Pålitelighet av betongkonstruksjoner Møteinnkalling
Betongkvelden 2009 Møteinnkalling
Gulv på grunn Møteinnkalling