Norsk Betongforening (NB)
NYHETSBREV FRA NORSK BETONGFORENING

Betongopplæringsrådet

Betongrehabilitering

YBN

Gå til Nordic Concrete Federeration

Miljøbasen.no

Betongtavlen

Publikasjoner fra NB

Concrete Under Northern Light

Norsk Betongforening er betongbransjens forum for utvikling av faglig kompetanse og teknologi. Foreningen er et samlingssted for alle som jobber med og/eller er interessert i betong som byggemateriale.

Norsk Betongforening ble dannet i 1954 og er en faglig interesseorganisasjon tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Aktuelt

09.09.2016

Visste du dette om Betong og Miljø? – Enkelt og greit

NB--betong-og-miljø-A4-1.jpg

Miljø er i skuddet som aldri før – Så også Norsk Betongforening sin Miljøkomite. Dyktige og engasjerte dugnadsmedlemmer har gjennom det siste året utarbeidet en kortfattet brosjyre om betongens betydning og muligheter i forhold til ulike miljøutfordringer. Et utvalg emner er belyst på en lettfattelig måte som forhåpentligvis både opplyser og engasjerer så vel byggherrer som rådgivende ingeniører og sluttbrukeren.

Norsk Betongforening er også på vei mot det papirløse samfunn, derfor lastes brosjyren ned gratis, alt i miljøets ånd - se link.

Visste du dette om betong og miljø?

07.09.2016

Åpent faglig møte: Nytt nasjonalmuseum – orientering med omvisning

Dato: 14. september

Tid: Kl. 14.00 - 17.00

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo blir Norges største kulturbygg, og skal bli et viktig møtested for et kunstinteressert publikum. Bygget skal stå ferdig i 2019
Museumsbygget vil bli 54. 600 kvadratmeter stort og vil ha en total kostnadsramme på cirka. 5,5 milliarder kroner.
For mer inof og påmelding  - se link.

Åpent faglig møte i Oslo den 14. september

07.09.2016

Heder og ære til sjefforsker Harald Justnes!

NB-HJ-får-pris-i-Las-Vegas-2016.JPG

Sjefforsker Harald Justnes er 1 av 5 "Honorees" som ble æret med en dedikert sesjon under
"4th International Conf. in Sustainable Constructions Materiales and Technologies (SCMT4) i Las Vegas August 2016.
Vi gratulere så mye!

SCMT4

24.06.2016

Det er en glede å kunne invitere deg til HPC/CIC Tromsø 2017 konferansen i mars neste år!!

CIC-2_Northen lights.JPG

Nå er det bare å melde seg på HPC/CIC Tromsø 2017 konferansen som vil foregå i Nordens Paris, nemlig Tromsø, og datoene er 06. – 08. Mars 2017.

Sterkt drevet av behovet for høyere styrke og bedre ytelse av betongkonstruksjoner, kan vi i dag konkludere med at betongen har bedret seg betydelig i løpet av de siste 30 årene. Konferansen tar sikte på å presentere foredrag innen innovativ bruk av betong i store sammenhenger og den moderne verden trenger innovasjon for å komme frem til moderne og bærekraftige løsninger. Så meld deg på nå og bli med på en innovativ og fremtidsrettet betongkonferanse.

Sjekk link for mer informasjon og påmelding!

HPC/CIC Tromsø 2017 konferansen

11.05.2016

Åpent faglig møte i Bergen - Befaring på Småpudden klaffebro

Dato: 19 mai 2016
Tid: Kl. 13.00 til 15.00

Oppmøte: Tekna møtelokaler
Adresse: Thormøhlensgate 53D
Bergen kommune er nå i innspurten på bygging av ny klaffebru over Puddefjorden. Småpudden er en ny og spennende konstruksjonsløsning med utfordringer både for fundamentering og gjennomføring.

Åpent faglig møte 19. mai 2016

20.04.2016

Åpent faglig møte i Fredrikstad - Praktisk betongarbeid for vanlige konstruksjoner etter dagens standarder

Dato 21. april 2016
Tid: 14.00 til 17.00

Sted: Høgskolen i Østfold avd. Ingeniør- og Realfag Krakerøy

Betongarbeid etter dagens standard opplever vi det er mye forvirring rundt. Vi ønsker å ta en gjennomgang av praktiske løsninger for prosjektering og
utførelse for vanlige betongkonstruksjoner som boliggulv, garasjegulv, lagergulv, kjellere, og vegger. En praktisk gjennomgang av krav til valg av betongkvaliteter
for prosjekterende og utførende av betongkonstruksjoner.

Åpent faglig møte i på HiØ 21. april 2016

19.03.2016

Fagseminar og årsmøte i Norsk Betongforening torsdag 7. april 2016

Innkalling og sakspapirer til årsmøte kl 17:00.

Før årsmøte arrangeres det et faglig seminar fra kl 12:00 (baguetter og registrering fra 11:30).

Etter årsmøte er det en sammenkomst med tapas som gir deg en anledning til å knytte nye kontakter i bransjen.
Program og påmelding til fagseminaret og sammenkomsten etter årsmøte.

Program: Årsmøte seminar 07. april 2016

27.01.2016

NB publikasjon nr 14 "Spennarmeringsarbeider" er nå ferdig

Norsk Betongforening sin publikasjon nr. 14 " Spennarmeringsarbeider" er nå ferdig og tilgjengelig i vår nettbutikk for kjøp eller kan lastes ned gratis av personlige medlemmer.

Publikasjonen er omredigert, supplert, korrigert og klargjort i henhold til erfaringer og innspill siden utgaven fra 2005. I tillegg er publikasjonen omformulert på de punkter hvor vedtatte standarder har gitt endrede bestemmelser.

Publikasjonen er blitt supplert med et eget kapitel nr 15 om "Permanente bergforankringer", en type spennarmeringsarbeider som ikke har vært omtalt i Norsk Betongforening sine publikasjoner tidligere.

Publikasjonen erstatter utgaven fra 2005.

Les mer >>

07.12.2015

Gulli bru og Kimen kulturhus tildelt Betongtavlen for 2015!

I år har det vært rekordmange flotte kandidater som har vært med i vurderingen til å vinne Betongtavlen sier juryens leder Jan Eldegard.

En lang rekke bygg og anleggskonstruksjoner viser arkitektur og ingeniørkunst av svært høy kvalitet og dette gjenspeiles i at vi i år til slutt har hatt fire finalister som har knivet
om den prestisjetunge prisen. Det er derfor med stor glede at to av disse prosjekter mottar Betongtavlen for 2015- ett elegant kulturbygg og et forbildeprosjekt innen brubygging.

 

Kimen kulturhus tildeles Betongtavlen 2015 for sin gjennomførte og sofistikerte bruk av betong i en elegant kombinasjon med andre materialer.
Om Kimen kulturhus i Stjørdal uttaler juryen blant annet:

Kimen Kulturhus sitt mangfold av aktiviteter gjenspeiles i at det er benyttet en variasjon av betongoverflater som med sin særegne karakter er med på å tydeliggjøre byggets
arkitektoniske ide`og funksjonelle organisering.

Gulli bru mottar Betongtavlen 2015 fordi den er et utmerket forbilde for kommende bruprosjekter.
Om Gulli bru ved Kongsvinger uttaler juryen blant annet:

Gulli Bru er i all sin enkelhet massiv i sin konstruksjon og myk i sin form og et svært godt eksempel på at noe så vanlig som en europaveibru kan løftes til ingeniør-
og byggekunst av ypperste klasse. Gulli bru er svært elegant og glir

Vinnere av Betongtavlen 2015

04.11.2015

NB Publikasjon nr. 7 "Sprøytebetong for bergsikring" er nå supplert med noen anbefalinger og presiseringer i Vedlegg 1!

Vedlegg 1 er et informasjonsskriv fra Sprøytebetongkomiteen.

Skrivet gir noen presiseringer og anbefalinger, spesielt gjelder dette temaene ansvar og dokumentasjon av energiabsorpsjonskapasitet i prøveplater. Skrivet angir ingen endringer i forhold til anbefalingene i Publikasjonen.

Vedlegg 1 kan lastes gratis ned her i Norsk versjon og Engelsk versjon
For full oversikt over alle publikasjoner se link under.

Publikasjoner

1-10 | Neste
Tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Norsk Betongforening 60 år
Norsk Betongdag 2016
HPC CIC 2017

Kontakt oss

Fagsjef Morten Bjerke,
mobil: 93 25 95 54

Seniorrådgiver Knut Bryne,
mobil: 92 83 86 17

Prosjektleder Henny Cathrine Braarud,
mobil: 45 02 22 27

Prosjektleder Lilly Kristin Langnes
mobil: 93 25 95 76

Prosjektleder Siri Ebro Engen,
mobil: 93 25 95 64

 

Hva kan NB ta stilling til eller uttale seg om vedrørende faglige spørsmål i enkeltsaker?