Nye revisjoner og høringer

Publikasjoner under utarbeidelse og revisjon:

Publisert: 13.oktober 2016

Nr. 8 Rasjonell armering i betongkonstruksjoner

Arbeidet startet opp høsten 2010, revisjonen forventes å bli omfattende. Høring forventes vinteren 2016 og ferdigstillelse forventes sommeren 2016.

Nr. 14 Spennarmeringsarbeider

Revisjon og oppdatering etter gjeldende norske standarder. Nytt kapittel om forspente bergforankringer. Arbeidet startet opp vinteren 2012, høring var høsten 2014 og publikasjonen ble ferdig januar 2016.

  1. 15 Betonggulv – Gulv på grunn og på støp

Arbeidet startet opp våren 2009, revisjonen er omfattende, høring vår 2015. Forventes ferdig vår 2016.

Nr. 21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag

Addedum oppdateres vinter 2012. Tillegg C oppdateres kontinuerlig etter behov.

Nr. 25 Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling

Revisjon og oppdatering etter gjeldende norske standarder. Arbeidet startet vinteren 2012. Høring vår 2015 og forventes ferdig vår 2016.

Nr. 38 Fiberarmert betongkonstruksjoner

Oppstart vår 2012. Høring vinter 2016. Forventes ferdig sommer 2016

HØRINGSUTKAST:

Ingen publikasjoner er nå ute på høring.

Sist endret: 25.01.2016

Del saken