Publikasjoner ute på høring:

 

HØRINGSUTKAST:

NB 30 Herdeplastbaserte belegg

Høring av revidert publikasjon NB 30 «Herdeplastbaserte belegg» som er basert på NB 30:2003 – utgaven og er nå i større grad tilpasset norske forhold samt harmonisert med NS 3420 og kravene som stilles i EN 13813 og EN 1504-2.

Kommentarer, suppleringer og endringer legges inn i standard revisjonsrapport  som sendes til Norsk Betongforening på følgende mailadresse: nb@tekna.no hvor emnefeltet er merket med «Høringskommentarer til publikasjon NB 30 Herdeplastbaserte belegg».

HØRINGSFRIST: Onsdag 21. mars 2018.

 

 

Publikasjoner under utarbeidelse:

NB 5 Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NB 8 Rasjonell armering i betongkonstruksjoner
Arbeidet startet opp høsten 2010. Revisjonen forventes å bli omfattende. Høring forventes sommer 2018 og den forventes ferdig høsten 2018.

NB 9 Beskrivelse av betongoverflater
Revisjon og oppdatering startet i 2016. Høring forventes sommeren 2018 og ferdigstillelse årsskiftet 2018/2019.

NB 18 Tilslagsmaterialer for betongformål
Revisjon og oppdatering startet i 2017. Høring i 2019 og ferdigstillelse i 2020.

NFB – NB 24 Overflatebehandling av utvendige betongoverflater
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NB 25 E Guidelines for Design and Construction of Slipformed Concrete Structures
Engelsk utgave av NB25 Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling
Under utarbeidelse og forventes ferdig vinter 2018.

NB 29 Veiledning og bruk av SKB
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NFB – NB 30 Herdeplastbelegg og polymermodifiserte mørtelbelegg for industrigulv
Revisjon og oppdatering pågår.

NB 32 Alkaliereaksjoner i betong. Prøvingsmetoder og krav til laboratorier
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NB 37 Lavkarbonbetong
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NB 38 Fiberarmert betongkonstruksjoner
Oppstart vår 2012. Høring sommer 2018. Forventes ferdig høst 2018.

 

Publikasjoner som er ferdig revidert:

 

Nr. 14 Spennarmeringsarbeider
Revisjon og oppdatering etter gjeldende norske standarder. Nytt kapittel om forspente bergforankringer. Arbeidet startet opp vinteren 2012, høring var høsten 2014 og publikasjonen ble ferdig januar 2016.

Nr. 15 Betonggulv – Gulv på grunn og på støp
Arbeidet startet opp våren 2009, revisjonen er omfattende, høring vår 2015.  Ferdig Oktober 2017.

NB 21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag
NB 21 : desember 2017 er nå ferdig revidert og trer i kraft umiddelbart
NB21:2004 gjelder ut 2018.
Vedlegg C i NB 21 med oversikt over dokumenterte bindemiddel-sammensetninger justeres løpende iht. behov

Nr. 25 Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling
Revisjon og oppdatering etter gjeldende norske standarder. Arbeidet startet vinteren 2012. Høring vår 2015 og ferdig januar 2017.

 

Sist endret: 08.02.2018