Nyheter:

Førsteamanuensis Klaartje de Weerdt vant Norconsultprisen 2017

Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen, delte ut Norconsultprisen 2017 til beste foreleser på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU.


Utdelingen fant sted på BM-dagen 7. november på NTNU. Dette er det syvende året Norconsultprisen deles ut, og også i år har det vært stor interesse for utmerkelsen. Det kom inn hele 35 nominasjoner på kandidater til prisen. Årets vinner fikk svært mange nominasjoner både i 2016 og i år.
Flest nominasjoner mottok årets vinner, førsteamanuensis Klaartje De Weerdt ved Institutt for konstruksjonsteknikk. I nominasjonstekstene ble blant annet følgende trukket frem:•Kandidaten har høy kunnskap og kompetanse og har vist et meget stort engasjement både for faget sitt og studentene.

Nominasjonene begrunnes med at kandidaten er en svært god pedagog. Forelesningene er alltid tilpasset studentenes nivå og kandidaten greier å engasjere studentene under forelesningene.

•Hun har lagt ned en betydelig innsats for å endre et fag som tidligere hadde lav score blant studentene. Hun er en av tre forelesere i faget, men er likevel alltid til stede på alle forelesninger. Når hun selv ikke foreleser, sitter hun bakerst og tar notater.
•Hun er en av de første foreleserne byggstudentene møter når de starter på bygg, og hun bidrar til at de får en god start på studiene. Med smittende engasjement og interessante forelesninger klarer hun å overbevise alle om at betong og materialegenskaper er gøy.

Norconsultprisen ble opprettet i 2011, og skal stimulere til høy pedagogisk kvalitet på undervisningen ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk. Prisen har også til hensikt å bidra til økt rekruttering til fagområdet.

Årets jury har bestått av konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen, studieprogramleder for Bygg- og miljøteknikk, Tore Hoven og Kanzler i linjeforeningen H.M. Aarhønen, Marie Bjørndal

 

Norsk Betongforenings Forskningspris – FoU prisen

Retningslinjer

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes sekretariatet nb@tekna.no innen 01. september hvert år.

 

 

Andre nyheter:

«Lær mer om utsparinger i vegger, ny PhD avhandling»

Norsk-svensk samarbeid gav ny Dr grad til Cosmin Popescu ved Norut Narvik.
Avhandling lagt frem ved Luleå tekniske universitet (LTU) den 23. februar 2017.

«Lær mer om utsparinger i betongvegger»

 

 

 

Eventuelle Prosjekter:

 

Hva gjør komitéen:
Komiteen forsøker både å fremme den strategiske bruken av forsknings- og utviklingsarbeid i bransjen og også å sette faglige og næringsmessig viktige ting på forsknings-agendaen. Vi støtter koordinering av faglig utviklingsarbeid, bidrar til etablering av utviklingsprosjekter, utvikler nettverket mellom næring og akademia og promoverer publisering i tidsskriftet NCR og omtale av betongrelatert FoU generelt. Komiteen innstiller kandidater til NBs forskningspris. I det nordiske samarbeidet fungerer vi som medarrangør av miniseminarer og konferansen hvert tredje år og drifter også bl.a. NCR.
Mandat

Hvilken rolle har komiten:
Komiteen fungerer hovedsakelig som koordinator og initiator av formidling, kontaktskaping og agenda-setting. På nordisk nivå har den norske komiteen betydelig policy-innflytelse

 

 

Komiteens sammensetning:
Terje F. Rønning, (leder) Heidelberg Cement NE
Bård Arntzen, Norut ASA
Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen
Metter Geiker, NTNU
Bernt Kristiansen, AF-Gruppen AS
Berit G. Petersen, Unicon AS
Ola Skjølsvold, Sintef Byggforsk
Morten Engen, Multiconsult AS
Morten Bjerke, (sekretær) Tekna