Nyheter:

«Lær mer om utsparinger i vegger, ny PhD avhandling»

Norsk-svensk samarbeid gav ny Dr grad til Cosmin Popescu ved Norut Narvik.
Avhandling lagt frem ved Luleå tekniske universitet (LTU) den 23. februar 2017.

«Lær mer om utsparinger i betongvegger»

 

Norsk Betongforenings Forskningspris – FoU prisen

Retningslinjer

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes sekretariatet nb@tekna.no innen 01. september hvert år.

 

 

Eventuelle Prosjekter:

 

Hva gjør komitéen:
Komiteen forsøker både å fremme den strategiske bruken av forsknings- og utviklingsarbeid i bransjen og også å sette faglige og næringsmessig viktige ting på forsknings-agendaen. Vi støtter koordinering av faglig utviklingsarbeid, bidrar til etablering av utviklingsprosjekter, utvikler nettverket mellom næring og akademia og promoverer publisering i tidsskriftet NCR og omtale av betongrelatert FoU generelt. Komiteen innstiller kandidater til NBs forskningspris. I det nordiske samarbeidet fungerer vi som medarrangør av miniseminarer og konferansen hvert tredje år og drifter også bl.a. NCR.
Mandat

Hvilken rolle har komiten:
Komiteen fungerer hovedsakelig som koordinator og initiator av formidling, kontaktskaping og agenda-setting. På nordisk nivå har den norske komiteen betydelig policy-innflytelse

 

 

Komiteens sammensetning:
Terje F. Rønning, (leder) Heidelberg Cement NE
Bård Arntzen, Norut ASA
Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen
Metter Geiker, NTNU
Bernt Kristiansen, AF-Gruppen AS
Berit G. Petersen, Unicon AS
Ola Skjølsvold, Sintef Byggforsk
Hilde Benedikte Østlund, Kværner
Morten Bjerke, (sekretær) Tekna